Beton Katkı 2017-07-15T19:10:51+00:00

Beton Katkı Üretim Tesisleri

Beton sektörünün ihtiyaçları akabinde bilimindeki gelişmelere paralel olarak farklı türde betonlar üretmek için kimyasal beton katkılarına ihtiyaç duyarız.
Aşağıdaki beton tipleri için değişik türde beton katkılar kullanılır.
 • Performansı yüksek betonlar
 • Pudra Betonu
 • Silindirle sıkıştırmaya uygun betonlar
 • Sualtı Betonları
 • Hafif Betonlar
 • Lifli içerikli Betonlar
 • Kendiliğinden yataklanan betonlar
 • Püskürtme tipli betonlar
 • Gerilmeli Beton
 • Renkli katkılı betonlar
Öncelikle  beton katkısı nedir sorusunu cevaplayalım; yeni hazırlanmış veya sertleşmiş beton özelliklerini değiştirmek için karışım işlemleri sırasında, betona çimento miktarının %5’ini geçmemek üzere eklenen kimyasal maddelere beton katkı malzemesi denir.
Kimyasal Katkı tiplerini ise şu şekilde sınıflandırabiliriz;
Sertleşmeyi hızlandırıcı beton katkılar; beton priz süresini etkileyerek veya etkilemeksizin betonun erken dayanım kazanma hızını artıran kimyasal katkılardır. Kullanım miktarı bağlayıcının: % 1 – 2 arasındadır.
 
Su Azaltıcı yada akışkanlaştırıcı beton katkı; çimento taneciklerinin dispersiyonunu iyileştirerek işlenebilirliği artırmak için kullanılır. Kullanım miktarı bağlayıcının: % 0,3 – 0,6 arasındadır. Betonda kullanılan su miktarını azaltarak işlenebilirliği, betonun dayanım ve dayanıklılığını artırmaktır.
Daha yüksek oranda su azaltıcı yada süper akışkanlaştırıcı beton katkıları; Kıvamı değiştirmeden su miktarının yüksek oranda azalmasını sağlayan veya su miktarı değişmeden çökmeyi / yayılmayı yüksek oranda arttıran veya her iki etkiyi de birlikte yaratan katkılardır. Kullanım miktarı bağlayıcının: % 1 – 2 arasındadır.
Hava Sürükleyici beton katkılar; bu katkılar, suyun donması sırasında beton içerisinde genleşebileceği, birbirinden bağımsız ve mikroskobik boyutlarda hava habbecikleri oluşturarak donma-çözülme direncini artırırlar. Kullanım miktarı bağlayıcının: % 0,08 – 0,2 arasındadır.
Priz hızlandırıcı beton katkılar; karışımın elastik halden katı hale geçme süresini kısaltan kimyasal katkılardır. Aşırı soğuk (<5°C), yüksek rutubetli (>%80), sert rüzgârlı (>25 km/h) bölgelerdeki inşaatlarda kullanılır. Kullanım miktarı bağlayıcının: % 1 – 2 arasındadır.
Priz geciktirici beton katkılar; beton karışımının elastik halden katı hale  başlama süresini uzatan kimyasal katkılardır. Aşırı sıcak (>30°C), düşük rutubetli (<%40), sert rüzgarlı (>25 km/h) bölgelerdeki inşaatlarda kullanılır. Kullanım miktarı bağlayıcının: %0,2 – 2  arasındadır.
Su geçirimsizliğini sağlayan beton katkıları; sertleşmiş betonun kılcal olarak su emmesini azaltan kimyasal katkılardır genelde havuzlar, su depoları, bodrum katları vb. yerlerde kullanılırlar. Kullanım miktarı bağlayıcının: %0,5 – 2 arasındadır.
Su tutma özellikli beton katkılar; betonda terlemeyi azaltarak su kaybını düşüren kimyasal katkılardır Kullanım miktarı bağlayıcının: % 1 civarındadır. Betonun pompalanması sırasında, özellikle uzun boru hatlarında, boru basıncını düşürerek, pompa ve ekipman yıpranmalarını azaltır ve ömrünü uzatırlar.
 • Yüzey geciktirici beton katkılar
 • Püskürtme verimliliğini artırıcı beton katkılar
 • Korozyon azaltıcı beton katkılar
 • Renkli beton pigmentleri
 • Ayrışma azaltıcı beton katkılar
Kurduğumuz tesislerin çalışma mantığını kısaca açıklayacak olursak; 
Beton katkı ürünlerinin hemen hemen hepsinde %70-80 oranında su kullanılır; su ana hammaddemizdir.
Genelde tesislerimiz bir platform üzerine monte edilmiş iki adet beton katkı hazırlama mikseri, hammadde tankları, hazır ürün tankları, venturi sistem, filtre ve sistemdeki hammadde ve ürünlerin transferlerini sağlayan pompalardan meydana gelir.  İki tip tesisimiz bulunmaktadır; ilkinde tartım ve karışım aynı mikserde sağlanmakta diğer sistemde ise dozajlama işlemi flowmetrelerle yapmaktayız. Her iki sistemde de venturi pompası ve toz emiş sistemi bulunmaktadır.
Kapasitenize göre 2000 lt – 20000 lt aralığında mikserleriniz seçilir. Hattınıza otomatik dozajlanacak tercihe bağlı olarak LIGNO, BNS , SU vb hammadde tankları ve hazır ürün tankları kurulur. Bu tanklar arasında iletişim pompa ve konektörler aracılığıyla yapılır. Reçetenize bağlı olarak hammaddeler dozajlanıp karıştırılır genelde karışım süresi bir parti ürün için 45-60 dakika arasındadır.
Bilindiği gibi Türkiye’de LIGNO ve BNS likit olarak tedarik edilmediği için dışarıdan toz şeklinde tedarik edilmektedir. LIGNO ve BNS’yi  likit hale homojenize bir şekilde getirmek  için hattımızda venturi ve toz besleme sistemi yer almaktadır. Bu sistemle hazırlayacağınız likit LIGNO ve BNS beton katkı ürünlerinin ana hammaddeleridir suyla beraber.
Tesisimizde hazırlanan beton katkılar  IBC tanklarına, direk silolara yada direk tankerlere doldurmaya uygun şekilde dizayn edilir.
Her geçen gün gelişen inşaat sektörünün doğal olarak değişik ürün taleplerine cevap vermek için değişik tipte beton katkılarına ihtiyaç duyulmaktadır. ES-MAK’ın geliştirdiği eşsiz tasarımlarla sektörün ihtiyaç duyduğu bütün bu ürünleri tek hatta üretme imkanına siz değerli müşterilerimiz kavuşturmuş oluyoruz.