Çimento 2017-07-15T19:04:49+00:00

Çimento Fabrikası Ekipmanları

Çimento Nedir?

Çimento , doğal kalker ve kil karışımının yüksek sıcaklıkta pişirildikten sonra öğütülmesi sonucu elde edilen bağlayıcı malzeme olarak tanımlanır. Çimento tanelerinin büyüklüğü  5 ile 90 mikron arasındadır.
Çimento bağlayıcılık fonksiyonunu su ile tepkimeye girdikten sonra kazanır bundan dolayı çimento bağlayıcılar olarak hidrolik bağlayıcı sınıfında yer alır.  Çimentonun , su ile  karıştırıldıktan sonra 28 derece sıcaklık bir ortamında ilk 10 dakikada  katılaşmaya yani priz almaya başlar bir saat içinde ise donma Ve mukamevet giderek artar.
Ülkemizde çimento üretiminde kullanılan başlıca hammaddeler, kireçtaşı ve marndır. Klinker de ise kalker ve kildir,  çimento klinkeri kalker,  kil ve kimyasal karışımın bileşimini düzenleyici etkiye sahip bazı materyaller örneğin tenorlu demir, pirit kuvars, ve boksit (ayrıca beyaz çimento içinde kaolin)  içeren hammadde karışımının öğütüldükten sonra yüksek sıcaklıklarda pişirilmesi ile elde edilmektedir.
Değişik tipte çimento üretimi için öğütmede değişik oranlarda  klinker kullanılmakta, buda öğütme işlemi sırasındaki klinker miktarı ve diğer katkı maddelerinin oranına göre çeşitli çimento tipleri oluşturur.
Çimento üretiminde ihtiyaç duyulan klinkerin pişirilmesi için döner fırınlar kullanılmakta yakıt olarakta genelde  ,kömür, doğalgaz, fuel-oil, petrokok, taşkömürü veya bunların karışımı kullanılmaktadır.
Klinkerinin döner fırınlarda hazırlanabilmesi için, fırında  1350-1400°C sıcaklığı sağlayabileceğimiz  yakıtlar kullanılmaktadır.
Çimento nasıl üretilir;
Özet bir şekilde ;  üretim ve hazırlama prosesi kalker, marn, kil, demir cevheri v.s gibi hammaddeler önce kırıcıdan daha sonra değirmende elek üstü istenilen oran yakalanıncaya kadar öğütülür ve farin stokuna alınır, klinkerleşme prosesi fırın içine beslenen farin pişerek 1400°C lik kısımda sinterleşir ve 100°C ye kadar soğutularak klinker silolarına alınır   ve nihai , öğütme ve paketleme prosesi silolarda biriktirilen klinker, imal edilecek çimento türüne göre belli oranlarda alçı, tras, kalker ve uçucu kül gibi ilave malzemeler katılarak  bilyeli yada dik değirmenlerde öğütülüp paketlenir.
Önemli bilgi, beyaz çimento üretiminde  pişirilecek fırınlarda kül oranı düşük, kalorisi yüksek yakıt (petrokok, fuel oil) kullanılmaktadır.ve beyaz çimento üretiminde kömür kullanılmamaktadır.  Çimento üretiminde en büyük maliyet klinker hazırlamada kullanılan yakıt ve elektriktir.
Çimento sektörüne yönelik sunduğumuz hizmetler, ve sektördeki tecrübelerimiz;
 • Dizayn ve mühendislik anlamında çimento fabrikalarının, yerleşimi, çelik konstrüksiyon, filtre ve borulama sistemleri;
 • Paketleme sistemleri
 • Siklon – jet pulse filtre üretimi ve montaj işleri
 • Kovalı Elevatör üretim, tedarik ve montajı
 • Çelik konstrüksiyon dizayn, imalat ve montaj hizmetleri
 • Platform, merdiven ve şase üretimi ve montajı
 • Hammadde tankları
 • Hammadde  transfer ve besleme sistemleri
 • Pnömatik transfer sistemleri
 • Her çapta boru, tedarik imalat ve montaj işleri
 • Ekipman yerleşimleri ve imalat proses kontrol hizmetleri.
 • Dik değirmen montaj ve devreye alma hizmetleri
 • Stoklama ekipmanları üretim, tedarik ve montajı
 • Sektörle ilgili montaj ve devreye alma işleri